Search
|
Est
Back to top

Kristiina Ross

From runo verse to hymns

How and why compare old sublanguages

Madli Kütt, Katre Talviste

Home: given or made?

Home and domestication in the work of Johannes Semper and Tõnu Õnnepalu

Rebekka Lotman

The birth of the female self and desire in sonnets

Marie Under and Edna St. Vincent Millay (II)

Miscellanea

Vello Paatsi

Why was the censorship of Estonian printed matter moved to Riga in 1869?

Books

Tõnis Parksepp

A dazzling light

Asta Põldmäe. Ja valguse armulise. Kirjatöid aastaist 1975–2013. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.

Aivar Põldvee

Studies on the Baltic Enlightenment

Balti kirjasõna ja kultuurielu valgustusajastu peeglis. Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae 21 (28). Koostanud Katre Kaju. Eesti Ajalooarhiiv, 2014.

Aija Sakova-Merivee

Original thinking emerging from a dialogue

Thomas Salumets. Mõju mõnu. Studia litteraria Estonica 14. Koostajad Thomas Salumets ja Arne Merilai. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014.

Indrek Koff

Just like in a fairy tale

Eesti laste- ja noortekirjandus 1991–2012. Eesti Lastekirjanduse Keskus, 2014.

Sulev Iva

Texts representing the Estonian enclave subdialects of Leivu, Lutsi and Kraasna

Mari Mets, Anu Haak, Triin Iva, Grethe Juhkason, Mervi Kalmus, Miina Norvik, Karl Pajusalu, Pire Teras, Tuuli Tuisk, Lembit Vaba. Eesti murded IX. Lõunaeesti keelesaarte tekstid. Eesti Keele Instituut, Tartu Ülikool, 2014.

Review

Karl Pajusalu, Jüri Viikberg

Mariann Proos

Killu Paldrok

Anneli Kõvamees

KK 7/2015