Otsi
|
Eng
Lehekülje algusesse

Küsilausete funktsioonidest eesti argivestluses

Kirsi Laanesoo. Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 33.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018