Otsi
|
Eng

Kaitstud doktoritööd

Kaitstud doktoritööd

KK 3/2018

Lühikroonika

Mari Aigro

Kvantitatiivne pööre – vana tüli uues kuues

Kadri Koreinik, Maarja Siiner, Kara Brown

Kas keele­poliitika uurimise keskmes peaks olema riik?

Enn Ernits

Linnusenimede Agelinde ja Kedipiv päritolust

Kaisa Häkkinen

Eesti sõnavara samme ida ja lääne piiril

Heiki-Jaan Kaalep

Statistika koht keelemudelis

Mare Kitsnik

Kuidas areneb eesti õppijakeel ja miks just nii – kas õppijakeelekorpus annab neile küsimustele vastused?

Jane Klavan

Kognitiivne keeleteadus arvude rägastikus

Maria-Maren Linkgreim

Igasugust saab vaadata ja imetleda

Leo Luks

Iseenda läppunud õhu käes

Erkki Luuk

Üldiselt

Marge Käsper, Raili Marling

Diskursuseanalüüsi muutuv suhe kvantifitseerimisega inglis- ja prantsuskeelses traditsioonis

Helle Metslang

Kas rahvusel on kohta lingvisti peas?

Karl Pajusalu

Emakeele Seltsi üliõpilasliikmed eestlust sõnastamas 1920-ndate alguses

Liina Lindström, Maarja-Liisa Pilvik

Korpuspõhine kvantitatiivne dialektoloogia

Külli Prillop

Mida teeb moora eesti keeles?

Külli Prillop

Varjatud muutused eesti keele prosoodilises struktuuris

Liina Pärismaa

Eituse väljendamise vormivalikutest XVII–XVIII sajandi põhjaeesti tekstides

Jaan Ross

Doktoriväitekiri emotsioonidest eestikeelses kõnes

Andra Rumm

Kas vastata lühidalt või pikalt?